EstateFellows Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

 

Biuro:
ul. Pankiewicza 3
00-696  Warszawa

Telefon: +48 22 379 73 00
Faks: +48 22 379 73 01
Email: biuro@estatefellows.com

 

Budynkiem Centrum Krakowska zarządza firma Estate Fellows.

Estate Fellows jest profesjonalną i dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Estate Fellows świadczy usługi w szerokim zakresie zgodnie z zasadą „ONE STOP SHOPPING" w skład, której wchodzą:

 •  zarządzanie nieruchomościami,
 • zarządzanie aktywami,
 • administrowanie portfelami nieruchomości dla instytucji sieciowych (finansowych i handlowych),
  usługi architektoniczne,
 • zarządzanie projektami budowlanymi.

Do obowiązków Estate Fellows w Budynku Centrum Krakowska należy:

 • Administrowanie budynkiem:
 • Reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcami,
 • Utrzymywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
 • Bieżąca kontrola umów na dostawę mediów, umów serwisowych (benchmarking) oraz monitoring ponoszonych kosztów,
 • Koordynacja spraw ubezpieczeniowych i gwarancyjnych,
 • Organizowanie okresowych przeglądów budynku,
 • Nadzór i koordynacja prac poszczególnych serwisów pracujących na terenie budynku (ochrona, technika, sprzątanie),
 • Współpraca z Właścicielem w zakresie przygotowywania umów najmu i aneksów, a także wstępnej aranżacji wnętrz.
 • Zarządzanie finansowe:
  • Wystawianie faktur czynszowych, etc,
  • Sporządzanie rocznego budżetu kosztów eksploatacji i bieżąca kontrola jego realizacji,
  • Sporządzanie rocznego budżetu inwestycyjnego i bieżąca kontrola jego realizacji,
  • Windykacja należności,
  • Rozliczanie opłat eksploatacyjnych zgodnie z warunkami umów najmu oraz ustalanie stawki na rok następny,
  • Kontrola faktur kosztowych,
  • Naliczanie należnych podatków i opłat.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą na stronie internetowej www.estatefellows.com

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 
Centrum Krakowska
Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
© Copyright CK61. All Rights Reserved
statystyka